Servicii

Analiza financiara

 • Instrumente ale analizei financiare:
 • Bilantul contabil;
 • Bilantul functional;
 • Contul de profit si pierdere;
 • Soldurile intermediare de gestiune;
 • Tabloul fluxurilor de finantare.

Indicatori folositi de analiza financiara:

 • Lichiditatea;
 • Solvabilitatea;
 • Gradul de indatorare;
 • Viteza de rotatie a activelor circulante;
 • Indicatorii de performanta ai contului de profit si pierdere;
 • Indicatorii de rentabilitate;
 • Indicatorii de risc financiar.

Elemente de analiza financiara:

 • Analiza structurilor financiare;
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
 • Analiza datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
 • Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli.

Consultanta fiscala

Consultanta fiscala acopera toate aspectele importante pentru o buna desfasurare a activitatii unei firme cum ar fi:

 • Intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.);
 • Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import-export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;
 • Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.;
 • Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;
 • Analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc;
 • Analiza si solutionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislatia UE;
 • Analiza si solutionarea problemelor de repatriere a profitului, solutii fiscale de maximizare a investitiilor;
 • Planificare in domeniul taxelor.

Asiguram consultanta fiscala necesara pentru micsorarea fiscalitatii, punandu-va la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru cresterea profitului pentru urmatoarele categorii de impozite:

 • Impozitul pe profit
 • Impozitul pe venit
 • Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti
 • Impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
 • Taxa pe valoarea adaugata

Contabilitate de gestiune

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

Salarizare si resurse umane

 • Intocmirea contractelor individuale de munca si a actelor aditionale;
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu;
 • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
 • Consultanta privind salarizarea;
 • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca.
 • Intocmirea statelor de plata;
 • Depunerea declaratiilor rectificative;
 • Calculul concediilor si evidenta concediilor medicale, concediilor de odihna si concediilor de maternitate;
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
 • Intocmirea fisierelor pentru banci;
 • Calculul impozitelor pe salarii;
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj;
 • Intocmirea dosarelor de personal.

Contabilitatea primara include:

 • contabilitatea registrului de casa;
 • contabilitatea notelor de intrare-receptie ;
 • inregistrarea deconturilor de cheltuieli;
 • inregistrarea facturilor emise de catre client;
 • inregistrarea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • completarea de ordine de plata, foi de varsamant;
 • intocmirea de state de plata, pontaje;
 • completarea registrului de evidenta a salariatilor (REVISAL) etc.

Expertiza contabila

 • Expertiza contabila amiabila;
 • Activitate de cenzorat;
 • Raportare semestriala;
 • Situatie financiara anuala simplificata;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil.

Serviciile de infiintare societati comerciale

 • Asistenta la infiintarea companiei, prin acordarea de consultanta in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil;
 • Intocmirea/depunerea documentatiei pentru infiintarea societatii la ONRC;
 • programarea pentru semnarea actelor la ONRC;
 • consultanta, ulterioara infiintarii, cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale la organul fiscal teritorial;
 • efectuarea de modificari, la ONRC, legate de actele societatii.